RUS ENG

Trush Mikolaj. Analiza statystyczna procesow losowych

Trush Mikolaj. Analiza statystyczna procesow losowych/M. Trush, I. Arcimowicz. – Siedlce: Universytetu Przyrodniczo - Humanistycznego, 2010. – 126 с.

ISBN 978-83-7051-602-4

 

Spis tresci

Wstep

5

Rozdziat I. Wielowymiarowe procesy losowe

9

1.1. Podstawowe charakterystyki wielowymiarowych procesow losowych

9

1.2. Stacjonarne procesy losowe i ich podstawowe charakterystyki

15

1.3. Kumulanty wyzszych rzedow procesow losowych

19

1.4. Kumulantowe podejscie do analizy rozktadow granicznych procesow losowych

22

Rozdziat II. Estymator wartosci oczekiwanej i jego wtasnosci statystyczne

28

2.1. Estymator wartosci oczekiwanej

29

2.2. Asymptotyczny rozktad estymatora wartosci oczekiwanej

32

2.3. Badanie estymatora wartosci oczekiwanej procesow stacjonarnych z nieregularnymi obserwacjami

36

Rozdziat III . Estymator funkcji kowariancyjnej i jego wtasnosci statystyczne

42

3.1. Wyliczenie pierwszych dwoch momentow estymatora

wzajemnej funkcji kowariancyjnej

42

3.2. Asymptotyczny rozktad estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej

47

3.3. Wtasnosci statystyczne estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej stacjonarnego procesu z losowymi ubytkami obserwacji

50

Rozdziat IV. Zgodne estymatory wzajemnych gestosci spektralnych

56

4.1. Szacowanie obciqzenia statystyki wzajemnej gestosci spektralnej

56

4.2. Zmniejszanie obciqzenia estymatora wzajemnej g ^ stosci spektralnej

62

4.3. Wtasnosci niektorych funkcji , spotykanych w analizie szeregow czasowych

66

4.4. Badanie ztozonosci estymatora wzajemnej gestosci spektralnej

78

4.5. Asymptotyczny rozktad niektorych statystyk

83

Rozdziat V. Estymator wariogramu i jego wtasnosci

90

5.1. Pierwsze dwa momenty estymatora wariogramu

90

5.2. Asymptotyczne wiasnosci estymatora wariogramu

103

5.3. Asymptotyczne wtasnosci kumulant estymatora wariogramu

106

Rozdziat VI. Praktyczne zastosowania estymatora wariogramu i oprogramowanie stosowane w geostatystyce

112

6.1. Semiwariogram empiryczny

112

6.2. Oprogramowanie stosowane w badaniach geostatystycznych

114

6.2.1. Variowin

116

6.2.2. R CRAN

118

6.2.3. SAS STAT

120

Bibliografia

125

Другие сайты факультетаСтруктураОбразованиеМагистратураНаукаСтудентуВнеучебная деятельностьСистема
менеджмента
качества (СМК)
ОлимпиадыПравовые акты
БГУ, приказы
АбитуриентуШкольникуИсторияИздания факультетаПрофбюро ФПМИПерсональные страницыФотогалереи Центр
Компетенций
по ИТ
Газета ФПМыНаши партнеры